Oblastní charita Sobotka

Adresa: Malé náměstí 2, 507 43 Sobotka
Telefon:493 572 205
Mobil:602 166 584
E-mail:och@sobotka.charita.cz
Webové stránky:www.sobotka.charita.cz
Ředitel:Libuše Kollová
Zástupce ředitele, TS:Ing. Josef Pálka (tel.: 606 615 375)
IČ:44477309
Číslo účtu:1092873339/0800
Provozní doba:
Po – Pá 6:30 – 15:00
Služby: Domácí péče Zařízení pro seniory Charitní šatník Dětské projekty Ostatní střediska pomoci

Z historie Oblastní charity Sobotka

Sobotka
Oblastní charita Sobotka byla založena v roce 1992 na základě aktivit soboteckých věřících litoměřickým biskupem Mons. ThDr. Josefem Kouklem jako účelová organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou.
Současně tvoří územní složku Diecézní charity Litoměřice, která jako součástí Charity Česká republika je členem mezinárodní sítě Caritas Internationalis.

Zařízení pro seniory Domov pokojného stáří Libošovice

Provozuje:Oblastní charita Sobotka
Adresa: 507 44 Libošovice 39
Telefon:493 571 156
Fax:493 571 156
E-mail:dps@sobotka.charita.cz
Vedoucí:Libuše Kollová
kapacita zařízení:28 klientů
Sociální pracovník:Mgr. Pavel Kutek (tel.: 724 548 659)
Vrchní sestra:Jana Rulcová (tel.: 606 615 374)
Číslo účtu:10006-217141541/0100

Domov pokojného stáří LibošovicePro seniory, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a využívat pečovatelskou službu, nabízí Oblastní charita pobytové residenční služby, včetně zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče.

Na základě podaných informací a žádosti zájemce a po provedení sociálního šetření rozhodne vedení DPS o zařazení do seznamu žadatelů. Termín nástupu je závislý na uvolnění ubytovací kapacity. Při nástupu je pak sepsána smlouva.

Jsme residenční službou pro seniory a nabízíme mimo jiné i doplňkové služby jako např.: pedikúru, kadeřnictví atd. Naši uživatelé služeb mohou využívat podle svých schopností i veřejné služby v místě našeho projektu. Uživatelé služeb jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady poskytování služeb, spolu s dalšími dokumenty, najdete na internetových stránkách www.sobotka.charita.cz

Klienti DPS Sobotka

Charitní šatník Charitní šatník Sobotka

Provozuje:Oblastní charita Sobotka
Adresa: Malé náměstí 2, 507 43 Sobotka
Provozní doba:
Po + Čt 13:00-17:00
So 9:00-11:00

Dobrovolníci charity SobotkaVelkou pomocí pro naši Oblastní charitu již od jejího vzniku je kolektiv dobrovolníků. V průběhu celého roku se ochotně zapojují do aktivit zaměřených na presentaci činností OCH Sobotka, a také zajišťují provoz šatníku, a tím pomáhají získávat finanční prostředky pro činnost charity.

Domácí péče Charitní pečovatelská služba Sobotka

Provozuje:Oblastní charita Sobotka
Adresa: Malé náměstí 2, 507 43 Sobotka
Telefon:493 572 205
Vedoucí CHPS:Mgr. Radka Erbanová (tel.: 606 651 173 )
Pečovatelky CHPS:Ludmila Víchová, Stanislava Medková (tel.: 724 015 581)
Číslo účtu:1093538399/0800
Provozní doba:
Po – Pá 7:00 – 15:30
So 11:00 – 14:00 pouze rozvozy obědů

Charitní pečovatelská služba SobotkaProstřednictvím této sociální služby se snažíme pomáhat osamělým a nemocným seniorům tak, aby i přes nepříznivé sociální, zdravotní a rodinné situace mohli co nejdelší část svého života žít ve svém přirozeném prostředí a nepřerušovat své vazby a kontakty s přáteli a svými blízkými. Naše charitní pečovatelská služba je velice mladá. Prvopočátky byly na sklonku roku 2005, kdy jsme zareagovali na přání spoluobčanů a zahájili dovoz obědů do domácnosti. V průběhu I. čtvrtletí 2006 se postupně, v návaznosti na Komunitní plán sociálních služeb pro mikroregion Sobotecko, rozjela i Charitní pečovatelská služba.

Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti v rozsahu odpovídající sociálním potřebám uživatele a s respektem ke zdravotnímu stavu (sociální šetření).
Služba je pak prováděna na základě smlouvy mezi žadatelem a Charitní pečovatelskou službou, individuelně dle potřeb a přání uživatele.

CHPS pro svou činnost využívá zařízení a prostory jednoho ze středisek Oblastní charity Sobotka.

Jednou z nejžádanějších služeb je dovoz obědů. Mimoto si mohou uživatelé objednat i další služby, např.: osobní hygienu, koupel, úklid domácnosti, doprovod k lékaři, praní prádla, drobné nákupy.

Ceny terénních pečovatelských služeb poskytovaných v domácnosti uživatele vycházejí ze zákona č. 108/Sb z roku 2006. Pečovatelská služba se snaží ulehčit a zkvalitnit život uživatelům služeb – seniorům v jejich přirozeném prostředí. Poslání, cíle a zásady služby spolu s dalšími dokumenty najdete na stránkách www.sobotka.charita.cz