Oblastní charita Ústí nad Labem

Adresa: Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:475 225 185
Mobil:731 402 494
Fax:475 225 185
E-mail:charita@charitausti.cz
Webové stránky:www.charitausti.cz
Ředitel:Mgr. Marián Moštík (tel.: 731 402 494)
IČ:44225512
Číslo účtu:1017008070/5500
Provozní doba:
Po – Pá 7:00 – 15:30
Služby: Zařízení pro seniory Pomoc lidem bez domova Charitní šatník Dětské projekty Ostatní střediska pomoci
Oblastní charita Ústí nad Labem působí od roku 2000 v Ústí nad Labem a ústeckém regionu. Hlavním cílem Oblastní charity Ústí nad Labem je zabezpečení sociálních, preventivních a vzdělávacích služeb pro sociálně znevýhodněné skupiny a pro podporu rodin v statutárním městě Ústí nad Labem a ústeckém regionu a realizací profesionálních projektů sociální péče a intervence.

V současné době Oblastní charita Ústí nad Labem realizuje tyto projekty:

 • pro seniory: Dům pokojného stáří svaté Ludmily
 • pro osoby bez přístřeší: Dům Samaritán
  • Azylový dům (pro muže i ženy)
  • Noclehárna (pro muže)
  • Centrum pomoci
 • pro děti a mládež: Komunitní centrum Světluška
 • pro rodiny:
  Centrum pro rodinu ARCHA
  Centrum služeb pro rodinu Světluška
 • pro etnické menšiny a osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách:
  Terénní programy
 • Charitní šatník
 • Dům rodinného typu
 • Projekt Varianta – Na základě spolupráce s Probační a mediační službou ČR – umožňujeme občanům vykonávajícím alternativní tresty odpracovat soudem vyměřené hodiny v našich zařízeních.

Zařízení pro seniory Dům pokojného stáří sv. Ludmily

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: V Aleji 434, Chabařovice
Telefon:475 225 185
Mobil:731 402 490
E-mail:ludmila@charitausti.cz
Vedoucí:Yvona Jungbauerová (tel.: 731 402 490)
Sociální pracovník:Mgr. Dagmar Žaloudková
Manažerka zdravotnického úseku:Jitka Grežová

DPS ChabařoviceDům pokojného stáří sv. Ludmily se nachází v klidném prostředí na okraji městečka Chabařovice, vzdáleného 7 km od Ústí nad Labem. Byl otevřen v dubnu 2005 a svými parametry odpovídá současným nárokům na individuální péči.

Naším posláním je poskytnout seniorům důstojné a  klidné prožití stáří v rodinném, důvěrném a bezpečném prostředí. Služby Domu pokojného stáří sv. Ludmily jsou založeny na principech respektování vůle uživatelů, jejich důstojnosti, soukromí a všech lidských práv, partnerství a charitní práce. Podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů, pozitivní myšlení a zájmy s cílem podle jejich individuálních přání a možností zachovávat či rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti a zdravotní stav.

Areál domova tvoří moderní bezbariérová dvoupatrová budova s atriovou zahradou. Ubytovací část tvoří samostatné pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybavené, obyvatelé si je mohou doplnit vlastním vybavením.

Obyvatelé domova mají k dispozici jídelnu, společenskou místnost s knihovnou, kapli, rehabilitační centrum, kadeřnictví, pedikúru a internetovou kavárnu. Pro méně mobilní uživatele služby slouží koupelna se speciálním vybavením. Atriová zahrada je vybavena lavičkami a slouží k odpočinku a relaxaci.

Stravování je zajištěno 5× denně. Skladbu stravy přizpůsobujeme zdravotnímu stavu, potřebám a přáním obyvatel. Zajišťujeme úklid pokojů i společných prostor, praní prádla ve vlastní prádelně, žehlení a drobné opravy prádla.

Zdravotní péče je zajištěna praktickou lékařkou, která dochází do domova 1× za 2 týdny, (ostatní dny je na telefonu) a zdravotními sestrami. Obyvatelé mají možnost dojíždět na vyšetření do zdravotnických zařízení k odborným lékařům.

Cílová skupina Domu pokojného stáří svaté Ludmily: senioři se sníženou soběstačností ze zdravotních nebo sociálních příčin, o které se nemůže postarat rodina, nebo nepostačují ostatní typy sociálních služeb, zejména terénní služby.

Služba se neposkytuje osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Činnost zařízení je zajištěna nepřetržitě.

Kapacita poskytovaných sociálních služeb: 28 lůžek

Poskytované sociální služby:

Pomoc lidem bez domova Azylový dům Samaritán

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:475 601 805
E-mail:samaritan@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Mgr. Marian Moštík
Sociální pracovník:Bc. Vendula Filípková
Cílová skupina:muži, ženy bez domova ve věku 18-60 let
Kapacita:muži 22
ženy 10

Posláním Azylového domu Samaritán (dále jen AD) je nabídnout lidem, kteří se z různých důvodů ocitli bez domova, řešení, jak se postavit na vlastní nohy. Služba poskytuje poradenství a přechodné ubytování pro muže a ženy. Východiskem pomoci je individuální přístup ke každému, kdo naši službu vyhledá a má o ni zájem.

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci nabízejí uživatelům podporu a ochranu v komplikované osobní situaci. Azylový dům Samaritán nabízí partnerství, důvěru, důstojnost a bezpečný prostor k načerpání nových sil.

Uživatelům azylového domu pomáháme s orientací v právní a sociální oblasti souvisejících se ztrátou bydlení a zaměstnání, podporujeme jejich aktivní hledání bydlení a zaměstnání a zvyšování kvalifikace.

Naším cílem je také působení v oblasti prevence bezdomovectví v Ústí nad Labem, zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a zvýšení povědomí veřejnosti o problematice bezdomovectví.

Cílová skupina AD Samaritán:

ženy a muži bez domova ve věku od 18 do 65 let, kteří jsou fyzicky soběstační a mají platný průkaz totožnosti

Azylový dům Samaritán neposkytuje přechodné ubytování a odborné poradenství osobám agresivním a osobám s akutním infekčním onemocněním.

Činnost zařízení je zajištěna nepřetržitě.

Kapacita:

Poskytované sociální služby:

 1. přechodné ubytování
  AD pro muže poskytuje 2 stupně ubytování. I. stupeň ubytování jsou dva čtyřlůžkové pokoje. II. stupeň ubytování jsou čtyři dvoulůžkových a dva třílůžkový pokoje. Na obou stupních ubytování jsou k dispozici WC a sprchy, kuchyňský kout, kulturní místnost, počítačová místnost s připojením na internet a prostor pro kouření.

  Ubytování v AD pro ženy je zajištěno v jednom čtyřlůžkovém, jednom třílůžkovém a ve dvou dvoulůžkových pokojích. K dispozici je WC a sprcha, kuchyňský kout, kulturní místnost, počítačová místnost a prostor pro kouření.

  Uživatelé mají k dispozici prádelnu s automatickou pračkou, sušárnu a  žehličku.

  Pokoje jsou vybaveny lůžkem s lůžkovinami, botníkem, šatní skříní.

 2. podmínky pro přípravu stravy
  Uživatelé mají k dispozici kuchyňský kout, který obsahuje dvouplotýnkový vařič, rychlovarnou konvici, kuchyňskou linku vybavenou nádobím pro přípravu stravy a mycí prostředky. Pro přípravu stravy lze využít mikrovlnné trouby a lednice.
 3. sociální poradenství
  Základní poradenství poskytuje informace o nárocích, službách a možnostech, které mohou vyřešit nebo zmírnit obtížnou situaci uživatele.

  Odborné poradenství využívá k řešení problému uživatelů „přístup orientovaný na úkoly“. Základním prvkem tohoto přístupu je individuální plánování, které slouží uživateli hledat východiska z obtížných situací. Postupně dochází k plnění naplánovaných cílů v oblasti zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu a osobních problémů. Sociální pracovník sleduje naplňování cílů a v případě, že nedochází k naplňování cílů, navrhuje možnosti přehodnocení a hledání jiných cest tak, aby došlo ke zmírnění nebo vyřešení nepříznivé situace uživatele. Po navození změny, dosažení cíle se celý průběh práce zhodnotí a uživatel si volí další postupy řešení své situace.

 4. další služby
  • duchovní program
   Klientům nabízíme možnost navštívit mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie, informujeme o různých aktivitách z oblasti duchovního života a pořádáme pravidelná setkání klientů s knězem. Vycházíme z toho, že skutečná proměna vyžaduje změnu celého člověka. Naším cílem je tedy starat se nejen o materiální ale i duchovní stránku člověka.
  • rekreační program
   Uživatelům AD je třeba nabídnout vhodnou alternativu k jejich obvyklému trávení volného času. Prvky tohoto programu se realizují v týdenních činnostech, ale i v mimořádných akcích. Pravidelné činnosti zahrnuje relaxace (televize, hudba) a intelektuální podněty (četba, noviny, stolní hry) v klubu AD, sportovní aktivity na hřišti AD (badminton, fotbal, nohejbal). V rámci jednorázových akcí se klienti fotbalových turnajů, šachových turnajů a kolektivních besed. OCH ÚL pořádá pro klienty společná setkávání při příležitosti oslav Velikonoc, svátku Cyrila a Metoděje, Vánoc a Nového roku, sportovní aktivity, kulturní aktivity.
  • vzdělávací program
   Kurz PC, aktivní vyhledávání pracovních příležitostí, vytváření písemných prezentací k pracovním pohovorům.

Pomoc lidem bez domova Noclehárna Samaritán

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:475 601 805
E-mail:samaritan@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Mgr. Marian Moštík
Kapacita:13 mužů
Cílová skupina:muži bez domova 18 – 65 let
Provozní doba: denně od 18.00 do 8.00 hodin

Základní lidské potřeby jako teplo, možnost přenocování, hygiena, ošacení jsou nezbytně nutné pro každého člověka, který je momentálně bez financí a nemá kde spát. Posláním Noclehárny Samaritán je nabídnout lidem bez domova a finančního příjmu právě tyto základní lidské potřeby. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme prostor pro načerpání nových sil a podporu na základě individuálního přístupu.

Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům naší služby je základní hodnotou našeho zařízení. Všichni zaměstnanci nabízejí uživatelům noclehárny podporu a ochranu v komplikované osobní situaci při hledání východisek z krizové situace. Noclehárna Samaritán nabízí partnerství,důvěru, důstojnost a bezpečný prostor.

Cílová skupina Noclehárny Samaritán:

muži bez domova ve věku od 18 do 65 let, kteří jsou fyzicky soběstační

Noclehárna Samaritán neposkytuje přechodný nocleh uživatelům drog, agresivním osobám, osobám s akutním infekčním onemocněním.

Činnost zařízení je zajištěna denně od 18.00 do 8.00 hodin

Kapacita: 13 mužů

Noclehárna Samaritán poskytuje přechodný nocleh v jednom prostoru se třinácti lůžky. Uživatelé mají k dispozici kulturní místnost pokoj je vybaveny lůžkem s lůžkovinami, botníkem a šatní skříní. Uživatelé mají k dispozici sprchový kout a WC. Pro vykonání osobní hygieny mají k dispozici toaletní mýdlo, šampón, jednorázový holící strojek a osušku.

Poskytované sociální služby:

Pomoc lidem bez domova Centrum pomoci Samaritán

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem
Telefon:475 601 805
E-mail:samaritan@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Mgr. Marian Moštík
Kapacita:možnost poskytnout službu denně až 50 uživatelům
Cílová skupina:ženy a muži bez přístřeší
Provozní doba: pondělí – pátek: 8 – 18

Základní lidské potřeby jako teplo, možnost najíst se, osprchovat, obléct se, jsou nezbytně nutné pro každého člověka žijícího osamoceně na ulici v nevyhovujících podmínkách. Posláním Centra pomoci je vytvoření základních podmínek k přežití a podpora v řešení obtížné životní situaci. Podpora je poskytována všem lidem kteří se ocitli na ulici a jsou bez finančního příjmu.

Respektování ztráty domova či způsobu života je základní hodnotou Centra pomoci Samaritán. Pracovníci centra nabízejí uživatelům podporu v komplikované životní situaci formou spolupráce a respektují jejich osobní názory. Centrum pomoci nabízí partnerství, důvěru a bezpečné zázemí pro načerpání nových sil.

Cílová skupina Centra pomoci Samaritán:

ženy a muži bez přístřeší

Centrum pomoci neposkytuje služby osobám pod vlivem alkoholu a jiných drog, agresivním osobám, osobám s akutním infekčním onemocněním.

Činnost zařízení je zajištěna denně od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 hodin

Kapacita:

možnost poskytnout službu denně až 50 uživatelům

Poskytované sociální služby:

Dětské projekty Komunitní centrum pro děti "Světluška"

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Varšavská 42, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Telefon:475 221 211
E-mail:svetluska@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Jan Husák (tel.: 731 402 517)
Kapacita:30 dětí denně
Provozní doba: po – pá 13.00 – 18.00 hodin

logo Světluška
Komunitní centrum (dále jen KC) pro děti zahájilo svoji činnost 1. 7. 2002. Jeho posláním je na principech partnerství, vzájemné důvěry a respektování vůle uživatelů zlepšovat kvalitu života dětí ze sociálně znevýhodněných rodin předcházením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace a vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí, kam se budou rádi vracet.

KC Světluška je určeno dětem a mládeži od 7 do 18 let ze sociálně znevýhodněného prostředí v lokalitě Ústí nad Labem, dětem a mládeži, která svůj volný čas tráví na ulicích a postrádá aktivní náplň svého volného času, dětem a mládeži ohrožené záškoláctvím, konflikty se zákonem či závislostí na návykových látkách, dětem a mládeži z etnických menšin. Naším cílem je nabídnout jim možnost smysluplného trávení volného času, zvýšit pozitivní vnímání sebe samotného, ukázat jim co dovedou a následně je v tom podporovat, pomoci zlepšit jejich sociální schopnosti a dovednosti.

Komunitní centrum pro děti a mládež je otevřeno po – pá 13.00 – 18.00 hodin

Kapacita poskytovaných sociálních služeb: 30 dětí denně

Poskytované sociální služby:

Dětské projekty Centrum pro rodinu Archa

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice
Telefon:475 212 314
Mobil:731 402 482
E-mail:archa@charitausti.cz
Vedoucí:Iva Jiránková, DiS. (tel.: 731 402 482)
Provozní doba:
Po – Pá 8:00 – 11:30 13:30 – 17:00

Centrum pro rodinu ARCHA Oblastní charity Ústí nad Labem je otevřeno od 1. července 2006. Sídlí mezi dvěma velkými ústeckými panelovými sídlišti Stříbrníky a Dobětice, kde žijí převážně mladé rodiny.

Způsob bydlení na sídlištích bez možnosti aktivního trávení volného času rodičů s dětmi a bez zázemí podporujícího tvořivé aktivity místní komunity vede k pocitu izolace, odosobnění mezilidských vztahů a sociálnímu vyloučení. Stísněné prostory panelákových bytů jsou častou příčinou depresí a zdravotních problémů. Rodinám neposkytují dostatečný prostor k vzájemnému setkávání a tvořivým hrám. V době špatného počasí a inverzí, které jsou v ústeckém regionu tak časté, nemají rodiče s dětmi kam jít. Rodiče na rodičovské dovolené pod tíhou stereotypního kolotoče péče o děti a domácnost často ztrácejí zdravé sebevědomí a sebedůvěru.

Předmětem projektu Centrum pro rodinu ARCHA je posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy. Centrum pro rodinu ARCHA vytváří prostor pro rozvoj místní komunity, vzájemné setkávání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání, hru dětí a vyplnění volného času, kulturu a další prospěšné činnosti. Podporuje přirozenou integraci dětí se zdravotním handicapem v místní komunitě. Je prevencí civilizačních chorob a společenských problémů (kriminalita dětí, závislost na drogách, vandalství).

Centrum pro rodinu ARCHA nabízí rodinné, vzdělávací a sociální programy pro rodiče a děti. Našimi programy chceme přispět k tomu, aby se rodiny mohly vzájemně setkávat, vzdělávat, aktivně trávit volný čas a realizovat své nápady v příjemném a bezpečném prostředí, pomoci tak odbourávat sociální izolaci, preventivně působit proti dětské kriminalitě, pomáhat v obtížných životních situacích a všemožně podpořit rodinu a rodinné vztahy jako nezpochybnitelný základ pro zdravý vývoj a výchovu dětí.

Činnost zařízení je zajištěna denně 8.00 – 12.00 a 13.30 – 17.00 hodin

Kapacita poskytovaných služeb: 30 dětí s rodiči / den

Poskytované služby:

Dětské projekty Centrum služeb pro rodinu "Světluška"

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Varšavská 42, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Telefon:475 221 211
E-mail:svetluska@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Jan Husák (tel.: 731 402 517)

Posláním Centra služeb pro rodinu Světluška je, na základu vzájemné důvěry a respektování vůle uživatelů posilovat prvořadou a nezastupitelnou úlohu rodiny a rodičovské výchovy u rodin s dětmi ve věku do 15-ti let, které jsou ohroženy dopady dlouhodobé krizové sociální situace, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje.

Centrum služeb pro rodinu Světluška je otevřeno: po – pá 7.00 – 15.30
Klub pro děti: 7.00 – 12.00 hodin
Terénní práce: 12.30 – 15.30 hodin

Kapacita:

Poskytované sociální služby:

Dětské projekty Terénní programy

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Varšavská 42, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
Telefon:475 221 211
E-mail:svetluska@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Jan Husák (tel.: 731 402 517)

Terénních programy poskytují – na základu vybudování vzájemné důvěry a při respektování vůle uživatelů – pomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a  podporu snahy o snížení jejich společenských bariér, nerovností a bezpráví. Terénní programy jsou určeny osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy a etnickým menšinám. Cílem projektu je zvyšování sociálních kompetencí jedince, podpora rodiny při řešení problémů uvnitř rodiny, podpora a pomoc při řešení krizových situací v dané komunitě.

Terénní programy probíhají od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 15.30 hodin

Kapacita poskytovaných sociálních služeb: 50 kontaktů / měsíc

Poskytovaná sociální služba:

Dětské projekty Nízkoprahový klub Tykadlo

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice
Telefon:475 212 314
Mobil:731 402 482
E-mail:archa@charitausti.cz
Vedoucí projektu:Iva Jiránková, DiS.