Odborná diecézní kolegia

V naší diecézi pracují tato odborná kolegia:

Zdravotní péče (CHOPS)

Koordinator: Jitka Sedláčková

CHOPS Chomutov

Telefon: 731 402 445; e-mail: chops.chomutov@dchltm.cz

Terénní hospicová péče

Koordinator: Zdeňka Černá

CHOPS Liberec, Markova 14

Telefon: 603 505 963; e-mail: chos.liberec@volny.cz

Azylové domy (AD)

Koordinator: Pavla Soukupová

AD, M.Pomocné 48, 412 01 Litoměřice

Telefon: 416 732 303, 606 807 438; e-mail: pavlina.soukupova@quick.cz

Zařízení pro seniory (DPS)

Koordinator: Hana Priehodová

Domov pro seniory, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice

Telefon: 416 736 370; e-mail: ds@fchltm.cz

Zdravotní péče v rezidenčních zařízeních

Koordinator: Martina Brůžová

Charitní domov sv. Zdislava, Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice

Telefon: 416 731 429; e-mail: chd@fchltm.cz

Uprchlíci

Koordinator: Roman Striženec

DCH, Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice

Telefon: 416 731 452, 603 943 233; e-mail: migrace@dchltm.cz

Domovy pro matky v tísni

Koordinator: Karolína Wankovská

Centrum „Rodina v tísni“ , Husova 305, 417 05 Osek

Telefon: 417 530 813; e-mail: wankovska@charitamost.cz

Sociální

Koordinator: Pavel Akrman

DCH Litoměřice, Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice

Telefon: 416 731 452, 603 175 785; e-mail: projekty@dchltm.cz

Dobrovolnictví

Humanitární pomoc

Koordinator: Roman Striženec

DCH Litoměřice, Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice

Telefon: 416 731 452, 603 943 233; e-mail: migrace@dchltm.cz

Ekonomické kolegium

Koordinator: Helena Tocauerová

DCH Litoměřice, Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice

Telefon: 416 731 452, 603 175 783; e-mail: tocauerova@dchltm.cz

PR a fundrasing

Koordinator: Edith Kroupová

DCH Litoměřice, Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice

Telefon: 416 731 452, 731 534 100; e-mail: administrativa@dchltm.cz

Kolegium pro oblast komunitní práce

Koordinator: Bc. Petra Szaffnerová Bímonová

FCH Lovosice, Žižkova 11, 410 02 Lovosice

Telefon: 731 604 005; e-mail: fch.lovosice@centrum.cz