Poslání, vznik, působnost, struktura

Poslání

pomoc lidem v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství a státní a politické příslušnosti.

Právní postavení

Orgány DCH

Územními složkami DCH jsou farní a oblastní charity (FCH, OCH). DCH Litoměřice tvoří celkem 10 profesionálních a 14 dobrovolných charit. Oblastní a farní charity provozují jednotlivá střediska pomoci: charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, domovy pokojného stáří, azylové domy pro lidi bez domova, domovy pro matky s dětmi v tísni, domy na půl cesty, charitní šatníky, pomoc zdravotně postiženým, charitní poradny, pomoc uprchlíkům, humanitární pomoc, dětské projekty, terénní programy a další střediska pomoci.

Etický kodex

Kodex biskupa

Stanovy Diecézní charity Litoměřice