Domácí péče

CHOPSCHOPS je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Poskytuje komplexní péči v domácím prostředí klientů. Tato péče zahrnuje odborné ošetřovatelské úkony např. aplikace injekcí, převazy, měření krevního tlaku, odběry krve, prevence proleženin, rehabilitace, ale i pomoc při jídle, nákupy, doprovod k lékaři a také péči o duchovní pohodu klientů.

Klienty CHOPS jsou ti, kteří by jinak museli být hospitalizováni nebo by museli být umístěni v sociálním zařízení. Pracovní tým CHOPS je tvořen vrchní sestrou, mobilní sestrou popř. rehabilitační pracovnicí, má lékaře metodika, spolupracuje s lékařem klienta, s duchovním a příbuznými klienta.

Důležitou součástí střediska CHOPS jsou dobrovolní spolupracovníci.

CHOPS

Domácí péče CHOPS Chomutov

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Březenecká 4804, 430 04 Chomutov
Telefon:474 686 195
E-mail:chops.chomutov@dchltm.cz
Vrchní sestra:Jitka Sedláčková (tel.: 731 402 445)
IČ:40229939
Číslo účtu:31836441/0100
Identifikátor služby:9801549

Domácí péče CHOPS Liberec

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Markova 4, 460 14 Liberec
Telefon:485 120 104
E-mail:chos.liberec@volny.cz
Vrchní sestra:Zdeňka Černá (tel.: 603 505 963)
IČ:40229939
Číslo účtu:932070287/0100
Identifikátor služby:3632154

Domácí péče CHOPS Mladá Boleslav

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Diecézní charita-domácí péče, Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon:326 722 070
E-mail:chops.mboleslav@dchltm.cz
Vrchní sestra:Pavlína Šimková (tel.: 603 175 844)
IČ:40229939
Číslo účtu:17634181/0100

v regionu Mladá Boleslav se od 1.1.2011 poskytuje kromě ošetřovatelské (zdravotní) domácí péče také pečovatelská služba.

Domácí péče CHPS Mnichovo Hradiště

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Družstevní 1451, 295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon:326 772 282
E-mail:chps.mhradiste@dchltm.cz
Vedoucí pečovatelka:Stanislava Picková (tel.: 731 402 442)
Číslo účtu:43-1216470217/0100
Identifikátor služby:4396664

Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob nebo v zařízeních sociálních služeb.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru apod.), pomoc při osobní hygieně anebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, podání jídla apod.), pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, velký úklid, nákupy, praní a žehlení prádla, pochůzky, vyzvednutí léků, apod.), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a sociální poradenství.

Provozní doba: v pracovních dnech od 7,00 do 22,00 hod (v odůvodněných případech, kterými se rozumí náhlé zhoršení zdravotního stavu klientů, nepřítomnost pečovatelské osoby apod., i v sobotu a neděli nebo ve svátek

Oblast působnosti: Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jizerou a přilehlé obce

Domácí péče Charitní pečovatelská služba

Provozuje:Farní charita Lovosice
Adresa: Žižkova 477/11, 410 02 Lovosice
Telefon:416 531 146
Mobil:731 604 005
Vedoucí projektu:Bc. Petra Bímonová, DiS
Provozní doba: Služba je poskytována každý pracovní den a v případě potřeby i během víkendů a státních svátků, je poskytována od 8.00 do 16.00 hodin (v případě potřeby uživatelů může být přizpůsobena).

Charitní pečovatelská služba je terénní službou, která je poskytována v domácnostech jednotlivých uživatelů a v případě potřeby i mimo ni. Charitní pečovatelská služba byla zřízena v roce 2006 a nabízí své služby občanům v Lovosicích jejích spádových obcích.

Cíle a cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně znevýhodnění občané, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, žijící ve městě Lovosice a přilehlých obcích, vyznačujících se omezenou dostupností služeb podobného charakteru, případně jejich nedostatkem.

Cílem služby je poskytování úkonů pečovatelské služby, které umožní uživatelům o nejdéle setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Poskytované služby a provozní doba:
Obsahem poskytování je poskytování úkonů (bio-psycho-sociálního a spirituálního charakteru), které umožní uživatelům služby co nejdéle setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Poskytujeme tyto služby:

Služba je poskytována každý pracovní den a v případě potřeby i během víkendů a státních svátků, je poskytována od 8.00 do 16.00 hodin (v případě potřeby uživatelů může být přizpůsobena).

Domácí péče CHOPS Litoměřice

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Charitní domov sv. Zdislava, Dominikánské náměstí č. 1, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 735 599
Mobil:731 402 430
E-mail:chops@fchltm.cz
Vrchní sestra:Vladimíra Velichová
Provozní doba:
Po – Pá 12:00-14:00 (jindy po telefonické domluvě)

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba zajišťuje klientům komplexní zdravotní, rehabilitační a ošetřovatelskou službu přímo v jejich vlastním sociálním prostředí, a to včetně svátků a víkendů. Péči zajišťuje 7 pracovnic (vrchní sestra, 3 zdravotní sestry, rehabilitační sestra a 2 pečovatelky).

Poskytované služby:

V případě doporučení praktického lékaře je služba hrazena ze zdravotního pojištění.

Pečovatelské úkony prováděné za úhradu:

Domácí péče Charitní pečovatelská služba Sobotka

Provozuje:Oblastní charita Sobotka
Adresa: Malé náměstí 2, 507 43 Sobotka
Telefon:493 572 205
Vedoucí CHPS:Mgr. Radka Erbanová (tel.: 606 651 173 )
Pečovatelky CHPS:Ludmila Víchová, Stanislava Medková (tel.: 724 015 581)
Číslo účtu:1093538399/0800
Provozní doba:
Po – Pá 7:00 – 15:30
So 11:00 – 14:00 pouze rozvozy obědů

Charitní pečovatelská služba SobotkaProstřednictvím této sociální služby se snažíme pomáhat osamělým a nemocným seniorům tak, aby i přes nepříznivé sociální, zdravotní a rodinné situace mohli co nejdelší část svého života žít ve svém přirozeném prostředí a nepřerušovat své vazby a kontakty s přáteli a svými blízkými. Naše charitní pečovatelská služba je velice mladá. Prvopočátky byly na sklonku roku 2005, kdy jsme zareagovali na přání spoluobčanů a zahájili dovoz obědů do domácnosti. V průběhu I. čtvrtletí 2006 se postupně, v návaznosti na Komunitní plán sociálních služeb pro mikroregion Sobotecko, rozjela i Charitní pečovatelská služba.

Pečovatelská služba je poskytována na základě žádosti v rozsahu odpovídající sociálním potřebám uživatele a s respektem ke zdravotnímu stavu (sociální šetření).
Služba je pak prováděna na základě smlouvy mezi žadatelem a Charitní pečovatelskou službou, individuelně dle potřeb a přání uživatele.

CHPS pro svou činnost využívá zařízení a prostory jednoho ze středisek Oblastní charity Sobotka.

Jednou z nejžádanějších služeb je dovoz obědů. Mimoto si mohou uživatelé objednat i další služby, např.: osobní hygienu, koupel, úklid domácnosti, doprovod k lékaři, praní prádla, drobné nákupy.

Ceny terénních pečovatelských služeb poskytovaných v domácnosti uživatele vycházejí ze zákona č. 108/Sb z roku 2006. Pečovatelská služba se snaží ulehčit a zkvalitnit život uživatelům služeb – seniorům v jejich přirozeném prostředí. Poslání, cíle a zásady služby spolu s dalšími dokumenty najdete na stránkách www.sobotka.charita.cz