Zařízení pro seniory

Cílem těchto zařízení je vytvořit obyvatelům opravdový domov s dostatkem soukromí a s jistotou trvalého ubytování i při zhoršení zdravotního stavu a ztrátě soběstačnosti. Současně jsou motivováni k aktivnímu prožívání stáří prostřednictvím společenských akcí.

Klienti bydlí v jedno, maximálně dvoulůžkových pokojích a je jim poskytována komplexní zdravotní, pečovatelská a duchovní služba.

Zařízení pro seniory Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince

Provozuje:Oblastní charita Liberec
Adresa: Školní 124, 463 31 Chrastava
Telefon:485 143 968, 485 143 968
Mobil:731 402 508
Kontaktní osoba:Helena Hlavatá, vrchní sestra
Kapacita zařízení:20 lůžek
Působnost domova:Liberecký kraj
Provozní doba: nepřetržitá se stálou přítomností personálu

Klienti DPS v Chrastavě
Budova DPS v Chrastavě

Zařízení pro seniory Domov sv. Zdislava

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Dominikánské náměstí č. 1, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 731 429
Mobil:731 402 430
Vedoucí a vrchní sestra:Vladimíra Velichová

Zahrada CHD Charitní domov sv. Zdislava se nachází ve středu města, výměra zastavěné plochy je 1224 m?. Součástí zařízení je i okrasná a užitková zahrada. Kapacita je 30 osob.

Charitní domov sv. Zdislava je zázemím pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří nemohou žít samostatně ve své domácnosti a potřebují komplexní zdravotní a sociální péči. Cílem našich služeb je vytvořit zdejším uživatelům prostředí skutečného domova a zajistit sociálně zdravotní služby dle individuálních potřeb klientů v celoročním nepřetržitém provozu.

Upřednostněni byli ti senioři a zdravotně postižení občané z okresu Litoměřice, kteří přišli v důsledku záplav v roce 2002 o svůj domov nebo se do něj nemohli vrátit. Charitní domov sv. Zdislava jim zajistil zázemí a pomohl zmírnit důsledky povodní.

Zahrada CHD
Pokoj CHD

Zařízení pro seniory Domov na Dómském pahorku

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Zahradnická 1534/5 a 1535/7, 412 01 Litoměřice
Telefon:417 770 011, 417 770 099
Fax:417 770 021
E-mail:ds@fchltm.cz
Vedoucí:Bc. František Wallach
Kapacita:108 lůžek
Týdenní stacionář:9 lůžek

Domov pro seniory a zdravotně postižené občany umožňuje lidem, kteří nejsou schopni z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zajišťovat své životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou pomoc druhé osoby, a tuto pomoc již nelze zajistit ani za pomoci rodiny ani terénními sociálními službami.

Poskytované služby:

Zařízení pro seniory Pečovatelská služba Litoměřice (Kosmonautů)

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Kosmonautů 2020/14 a 2020/16, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 734 181
Fax:416 734 181
E-mail:dps@fchltm.cz
Kontakt:Naděžda Kejkrtová
Kapacita:2020/14 – 24 bytů, 2020/16 – 24 bytů

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří nejsou sami schopni obstarat si nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo potřebují pro svůj nepříznivý zdravotní stav ošetření a další osobní péči od jiné osoby (pokud jim tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci). Služby jsou poskytovány jak v DPS, tak ve vlastních domácnostech uživatelů služeb.

Poskytované pečovatelské služby:

Zařízení pro seniory Pečovatelská služba Litoměřice (Švermova)

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Švermova 2099/16, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 735 110
Mobil:731 402 424
Fax:416 735 110
E-mail:dps-svermova@fchltm.cz
Vedoucí:Hana Priehodová
Kapacita:36 bytů

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří nejsou sami schopni obstarat si nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo potřebují pro svůj nepříznivý zdravotní stav ošetření a další osobní péči od jiné osoby (pokud jim tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci). Služby jsou poskytovány jak v DPS, tak ve vlastních domácnostech uživatelů služeb.

Poskytované pečovatelské služby:

Zařízení pro seniory Pečovatelská služba Litoměřice (Velká Krajská)

Provozuje:Farní charita Litoměřice
Adresa: Velká Krajská 47/7, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 735 110
Mobil:731 402 424
Kontakt:Hana Priehodová
Kapacita:8 bytů

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro seniory a zdravotně postižené občany, kteří nejsou sami schopni obstarat si nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo potřebují pro svůj nepříznivý zdravotní stav ošetření a další osobní péči od jiné osoby (pokud jim tuto péči nemohou poskytnout rodinní příslušníci). Služby jsou poskytovány jak v DPS, tak ve vlastních domácnostech uživatelů služeb.

Poskytované pečovatelské služby:

Zařízení pro seniory Domov pokojného stáří Libošovice

Provozuje:Oblastní charita Sobotka
Adresa: 507 44 Libošovice 39
Telefon:493 571 156
Fax:493 571 156
E-mail:dps@sobotka.charita.cz
Vedoucí:Libuše Kollová
kapacita zařízení:28 klientů
Sociální pracovník:Mgr. Pavel Kutek (tel.: 724 548 659)
Vrchní sestra:Jana Rulcová (tel.: 606 615 374)
Číslo účtu:10006-217141541/0100

Domov pokojného stáří LibošovicePro seniory, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a využívat pečovatelskou službu, nabízí Oblastní charita pobytové residenční služby, včetně zdravotní, ošetřovatelské a sociální péče.

Na základě podaných informací a žádosti zájemce a po provedení sociálního šetření rozhodne vedení DPS o zařazení do seznamu žadatelů. Termín nástupu je závislý na uvolnění ubytovací kapacity. Při nástupu je pak sepsána smlouva.

Jsme residenční službou pro seniory a nabízíme mimo jiné i doplňkové služby jako např.: pedikúru, kadeřnictví atd. Naši uživatelé služeb mohou využívat podle svých schopností i veřejné služby v místě našeho projektu. Uživatelé služeb jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.

Poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady poskytování služeb, spolu s dalšími dokumenty, najdete na internetových stránkách www.sobotka.charita.cz

Klienti DPS Sobotka

Zařízení pro seniory Dům pokojného stáří sv. Ludmily

Provozuje:Oblastní charita Ústí nad Labem
Adresa: V Aleji 434, Chabařovice
Telefon:475 225 185
Mobil:731 402 490
E-mail:ludmila@charitausti.cz
Vedoucí:Yvona Jungbauerová (tel.: 731 402 490)
Sociální pracovník:Mgr. Dagmar Žaloudková
Manažerka zdravotnického úseku:Jitka Grežová

DPS ChabařoviceDům pokojného stáří sv. Ludmily se nachází v klidném prostředí na okraji městečka Chabařovice, vzdáleného 7 km od Ústí nad Labem. Byl otevřen v dubnu 2005 a svými parametry odpovídá současným nárokům na individuální péči.

Naším posláním je poskytnout seniorům důstojné a  klidné prožití stáří v rodinném, důvěrném a bezpečném prostředí. Služby Domu pokojného stáří sv. Ludmily jsou založeny na principech respektování vůle uživatelů, jejich důstojnosti, soukromí a všech lidských práv, partnerství a charitní práce. Podporujeme samostatnost a soběstačnost uživatelů, pozitivní myšlení a zájmy s cílem podle jejich individuálních přání a možností zachovávat či rozvíjet fyzické, sociální a duševní schopnosti a zdravotní stav.

Areál domova tvoří moderní bezbariérová dvoupatrová budova s atriovou zahradou. Ubytovací část tvoří samostatné pokoje s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybavené, obyvatelé si je mohou doplnit vlastním vybavením.

Obyvatelé domova mají k dispozici jídelnu, společenskou místnost s knihovnou, kapli, rehabilitační centrum, kadeřnictví, pedikúru a internetovou kavárnu. Pro méně mobilní uživatele služby slouží koupelna se speciálním vybavením. Atriová zahrada je vybavena lavičkami a slouží k odpočinku a relaxaci.

Stravování je zajištěno 5× denně. Skladbu stravy přizpůsobujeme zdravotnímu stavu, potřebám a přáním obyvatel. Zajišťujeme úklid pokojů i společných prostor, praní prádla ve vlastní prádelně, žehlení a drobné opravy prádla.

Zdravotní péče je zajištěna praktickou lékařkou, která dochází do domova 1× za 2 týdny, (ostatní dny je na telefonu) a zdravotními sestrami. Obyvatelé mají možnost dojíždět na vyšetření do zdravotnických zařízení k odborným lékařům.

Cílová skupina Domu pokojného stáří svaté Ludmily: senioři se sníženou soběstačností ze zdravotních nebo sociálních příčin, o které se nemůže postarat rodina, nebo nepostačují ostatní typy sociálních služeb, zejména terénní služby.

Služba se neposkytuje osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Činnost zařízení je zajištěna nepřetržitě.

Kapacita poskytovaných sociálních služeb: 28 lůžek

Poskytované sociální služby: