Domovy pro matky v tísni

Domovy pro matky s dětmi v tísni poskytují přechodné ubytování, poradenské, sociální a výchovné služby osamělým matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v mimořádně náročné či krizové situaci, kterou nemohou či neumějí samy řešit.

Ubytování se klientkám poskytuje maximálně na dobu 12 měsíců, přičemž během pobytu je klientka povinna si hledat vhodné trvalé ubytování.

Domovy pro matky v tísni Dům Jonáš

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Adresa: Dubická 2189, 470 01 Česká Lípa
Telefon:487 829 873 - nepřetržitě
Mobil:774 116 499 - nepřetržitě
Odpovědná osoba:Hana Denizová (tel.: 487 829 872, 776 116 416)
Kapacita:12 pokojů (12 matek + max. 30 dětí)
Působnost:Regionální s možností celorepublikovou
Provozní doba: nepřetržitý provoz

Dům pro matky s dětmi v tísni

Dům pro matky s dětmi v tísni Jonáš

Posláním Domu Jonáš je pomoc ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni, občanům ČR. Poskytujeme placené azylové ubytování, přechodně na maximální dobu 1 roku. Neposkytujeme stravu, ale uživatelky služby (dále jen klientka) mají možnost stravu samostatně připravovat. Ubytovaným je zdarma poskytováno základní sociálně právní poradenství (informace k vyřizování sociálních dávek, pomoc při sepsání návrhů k soudu, poskytujeme informace a zprostředkováváme kontakty na ostatní služby dle potřeb klientky).

Cílová skupina uživatelů služeb:

Poskytované služby:

Doprovodné služby:

Logo domu Jonáš

Domovy pro matky v tísni Domov sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: nám. Jiřího 29, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Telefon:412 379 211
E-mail:dmm.jiretin@dchltm.cz
Vedoucí:Hana Venturová
Kapacita:21 matek, 40 dětí
Působnost:celé ČR
Číslo účtu:78-5209920257/0100
Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě
Identifikátor služby:4013275

Zařízení, které provozovalo SČKCH – Domovy duchovních a řeholnic, přešlo 1. října 2002 pod DCH Litoměřice.

Azylové zařízení je určeno pro handicapované matky s dětmi a handicapované těhotné ženy z celé ČR, které nejsou schopny se samy bez pomoci o děti postarat. Výhodou je, že matka i sourozenci zůstávají pohromadě. O klientky pečují sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách a s Domovem spolupracují odborníci: psychiatr, psycholog, psychoterapeut, socioterapeut. Dohlížejí a pomáhají matkám zvládnout péči o děti a domácnost a nalézt vlastní síly k řešení své tíživé situace.

Posláním Domova je rozetnutí začarovaného kruhu ústavní výchovy. Co to znamená? Většina maminek sama nezažila výchovu v rodině, pouze výchovu ústavní. Cílem služeb je pomoc matkám, aby po opuštění Domova byly schopny vést samostatný život a zařadit se do samostatného života ve společnosti.

V zařízení je poskytována výchovná činnost, asistenční služba (při jednání s úřady, soudy, návštěva lékaře apod), pomoc při vyřizování sociálních dávek, psychoterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.Jsou zde pro klientky organizovány kurzy vaření, šití, programy společných činností matek s dětmi, zprostředkování služeb vzdělávacích institucí a možnost využití sociálního šatníku.

Pobyt v zařízení není časově omezen.

Kromě uvedených služeb pro handicapované maminky s dětmi, které jsou zde ubytovány, zařízení poskytuje službu odborného sociálního poradenství pro handicapované osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci a potřebují pomoci. Tato služby je poskytována každou středu od 8.00 do 16.30 hodin v Domově svaté Máří Magdaleny. Při Domově vzniklo Centrum sociální rehabilitace, které sídlí na adresa Tyršova 22, Jiřetín pod Jedlovou, 407 56. V Centru je poskytována pobytová služba sociální rehabilitace, která je určena nejen pro klientky Domova, ale handicapované těhotné ženy a matky s dětmi z celé ČR.

Domov sv. Máří Magdaleny
Domov sv. Máří Magdaleny

Článek „Kousek obyčejné lásky“

ESF EU OP-LZZ www.esfcr.cz
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Domovy pro matky v tísni Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Anny

Provozuje:Oblastní charita Liberec
Adresa: Majerova 160, 463 03 Stráž nad Nisou
Telefon:485 108 782
Mobil:731 646 927
E-mail:domovanna@volny.cz
Kontaktní osoba:Jana Kábová (vedoucí Domovů)
Působnost domova:Liberecký kraj, v případě nenaplnění kapacity celá ČR.
Kapacita zařízení:17 lůžek (6 pokojů / 6 matek + 11 dětí)
Ubytování:maximálně na dobu 12 měsíců
Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě

Základní poskytované činnosti:

Další činnosti:

Cílová skupina: matky s dětmi, které se nacházejí v krizové situaci z finančních nebo bytových důvodů

Cena za službu: 65,- Kč dospělá osoba, 35,-Kč dítě

Projekt „Pomoc matkám s dětmi“ a projekt „Pro ženy“ je spolufinancován z prostředkú Evropské unie a Libereckého Kraje.

SROP
Vlajka EU
Liberecký kraj

Domovy pro matky v tísni Domov pro matky s dětmi v tísni – Domov sv. Moniky

Provozuje:Oblastní charita Liberec
Adresa: Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec 11
Telefon:485 103 964
Mobil:731 646 927
E-mail:domovmonika@volny.cz
Kontaktní osoba:Jana Kábová (vedoucí Domovů)
Působnost domova:Město Liberec, Liberecký kraj
Kapacita zařízení:17 lůžek (7 pokojů / 7 matek + 10 dětí )
Ubytování:maximálně na dobu 12 měsíců
Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě

Základní poskytované činnosti:

Další činnosti:

Cílová skupina: matky s dětmi, které se nacházejí v krizové situaci z finančních nebo bytových důvodů. Přijímáme i matky, které trpí sluchovým postižením a poruchami řeči.

Cena za službu: 65,- Kč dospělá osoba, 35,-Kč dítě

Domovy pro matky v tísni Pomoc matkám ohrožených sociální exkluzí

Provozuje:Oblastní charita Liberec

Na základě smlouvy o poskytnutí finanční podpory v rámci grantového schématu Sociální integrace v Libereckém kraji Společného regionálního operačního programu České republiky na léta 2004-2006 byla Oblastní charitě Liberec poskytnuta finanční podpora na realizaci akce pod názvem Pomoc matkám s dětmi ohrožených sociální exkluzí.

Partneři projektu:

Cíl projektu

Cílem projektu je reintegrace znevýhodněných či znevýhodněním ohrožených skupin obyvatel do komunity a k pracovnímu uplatnění. Akce je zaměřená na získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností, rozšíření a prohloubení kompetencí matek s dětmi k sociální integraci. Zvýší se jejich možnost integrace do běžné společnosti a  jejich uplatnitelnost na trhu práce.

V rámci projektu budou realizovány tyto programy:

www.strukturalni-fondy.cz
arabela.wz.cz
www.skolaproradost.org

SROP
Vlajka EU
Liberecký kraj

Domovy pro matky v tísni Dům AGAPÉ

Provozuje:Oblastní charita Teplice
Adresa: Husitská 78, 417 41 Krupka
Telefon:411 204 293
Vedoucí:Mgr. Pavel Majerák (tel.: 608 345 322)
Kapacita zařízení:Celkem 20 lůžek (maminky + děti)

Zařízení poskytuje pomoc matkám s dětmi v tísni a mladým lidem bez zázemí při startu do života. Zařízení nabízí těmto lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci časově omezené zázemí.

Poskytované služby:

Ubytovací podmínky:

Dům AGAPÉ v Krupce
Dům AGAPÉ v Krupce

Domovy pro matky v tísni Agapé II. – azylový dům pro rodiny s dětmi v tísni

Provozuje:Oblastní charita Teplice
Adresa: Pod dolní drahou 88 a 89, 417 41 Krupka
Telefon:411 180 076
Mobil:774 852 117
Vedoucí:Vlasta Hubáčková
Kapacita:30 bytů, 168 lůžek