Charitní poradny

Bezplatné poradenství poskytuje Charita v oblasti sociálně právní, zdravotní, psychologické a duchovní rizikovým sociálním skupinám – starým a nemocným, zdravotně postiženým, bezdomovcům, matkám v tísni, ohrožené mládeži, propuštěným z výkonu trestu, uprchlíkům a všem v těžko řešitelné životní situaci.

Kromě vyjmenovaných poraden poskytují poradenství lidem v nouzi i další farní a oblastní charity.

Charitní poradny Charitní poradna – Poradenství v zadluženosti

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 733 487
Fax:416 733 485
E-mail:dchltm@dchltm.cz
Provozní doba:
St 8:00 – 12:00 12:30 – 15:30
Identifikátor služby:7429073

Může nastat taková situace, ve které Vám problémy s dluhy přerostou přes hlavu a Vy nevíte, kdo a jak Vám může pomoci.

Cílová skupina

Naše poradenské služby…

Poradenství v zadluženostiMůžeme pracovat s Vámi a společně najít řešení Vašeho dluhu, nebo pokud hledáte pomoc.

Jak byste měli být připraveni…

Otázky a odpovědi

Důležitou součástí projektu Poradenství v zadluženosti je také poskytovat informace o rizicích spojených se zadlužením. Diecézní charita Litoměřice školám nabízí hodinový interaktivní blok, v jehož rámci jsou žákům zprostředkovávány informace preventivně působící proti budoucímu neřešitelnému zadlužení.

Projekt je realizován za podpory Města Litoměřice a MPSV.

Litoměřice
MPSV

Charitní poradny Středisko Společné soužití

Provozuje:Oblastní charita Most
Adresa: Budova Chemoprojektu, Ruská č.p. 945, 436 01 Litvínov
Telefon:476 762 209
Mobil:603 148 127
E-mail:drapak@charitamost.cz
Vedoucí zařízení:Kristián Drapák
Cílová skupina:Sociálně slabé rodiny s problémy s integrací

Středisko vzniklo v lednu 2008 a jeho posláním je poskytovat sociální poradenství a sociální terénní práci v rodinách, které jsou v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo s pomocí svých blízkých. Působí v Litvínově (ubytovna Bílý sloup) a v Litvínově – Janově, kde pomáhá rodinám a jejím příslušníkům se sociálně integrovat do prostředí v němž žijí. Cílem je obnovení funkce, které by rodina měla plnit včetně dostatečné výchovy a socializace dětí.

Odborné sociální poradenství

V Litvínově poskytujeme odborné sociální poradenství ve dvou poradnách a to:

Sociální poradna v Litvínově – Adresa: ul. Ruská čp. 945, budova Chemoprojektu, Litvínov
kontakt tel.: 476 762 202, 476 762 209, 476 762 210

Sociální poradna na sídlišti Janov – Adresa: ul. Hamerská čp. 22, Litvínov
kontakt tel.: 476 741 001

sociální poradce: Jan Čaban
mail: caban@charitamost.cz

Poslání:

sociálního poradenství je bezplatné, nestranné a důvěrné poskytování rad, informací a pomoci osobám v nepříznivé sociální a životní situaci, a také osobám, které jsou touto situací ohroženy.

Cíl:

Cílem námi poskytovaných služeb je podpořit uživatele služby, aby mohli svoji tíživou životní situaci řešit sami, tzn. uplatňovat svá práva a nároky, plnit své povinnosti, nežít způsobem života, který vede ke konfliktům se společností, umět řešit naléhavé krize v osobním životě vlastními silami, z vlastních zdrojů a v potřebném čase.

Cílová skupina:

Uživatelé této služby, o kterých také mluvíme jako o klientech nebo návštěvnících poradny, jsou dospělí (dospívající) lidé, kteří si z důvodu svého sociálního znevýhodnění nemohou jinak zajistit řešení své nepříznivé sociální situace a případná jiná pomoc je pro ně nedostupná. Důvodem může být sociální potřebnost, akutní krize, zdravotní handicap, špatná informovanost, omezená schopnost komunikovat, nedostatek financí, bezradnost, akutní krize, předsudky okolí, nefungující zázemí a rodinné vztahy, neexistující či narušené sociální návyky apod.

Služba je poskytována ve všední dny od 8 hodin do 16 hodin.

Charitní poradny Občanská poradna Rumburk

Provozuje:Oblastní charita Rumburk
Adresa: Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk
Telefon:412 384 745
E-mail:op@charitarumburk.cz
Vedoucí OP:Pavla Nekudová
Provozní doba:
Po 9,00 – 12,00 13,00 – 15,30
Út 9,00 – 12,00
St 9,00 – 12,00 13,00 – 15,30
Čt 9,00 – 12,00 (jen objednávání klientů)
9,00 -12,00

Občanská poradna poskytuje služby na principu bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislostinestrannosti.

Poslání

Posláním občanské poradny je, každého člověka nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci a na poradnu se obrátí:

Cílem občanské poradny je, každému kdo se na ni obrátí, zabezpečit:

Komu služby poskytujeme?

Služba je poskytována všem, kteří se na poradnu obrátí. Nachází se v nepříznivé sociální situaci a nedokáží ji řešit sami.

Věkové vymezení: bez omezení věku

Lokální vymezení: poradnu především kontaktují zájemci ze Šluknovského výběžku, výjimkou však nejsou ani zájemci z jiných krajů ČR nebo cizinci, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce nebo mají překladatele

Kdy poskytnutí služby můžeme odmítnout?

Spolupracujeme s AOP a poskytujeme poradenství v oblasti:

Charitní poradny Občanská poradna Teplice

Provozuje:Oblastní charita Teplice
Adresa: Thámova 711/20, 415 01 Teplice
Telefon:411 202 998
E-mail:obcanska.poradna@seznam.cz
Provozní doba:
Po 8:00 – 13:00
Út, St, Čt 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
8:00 – 14:00