Pomoc uprchlíkům

„Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.“ – Bible, Nový zákon, Mt. 25

Sociální služby poskytované cizincům jsou poskytovány v souladu s principy:

Služba uživatelům je motivována duchovními křesťanskými východisky. K poskytování služeb a k uživatelům přistupujeme poctivě, pravdivě a otevřeně, usilujeme o pružný přístup k řešení problémů uživatelů služby, ctíme právo uživatele služby na nesení rizika a maximálně využíváme síťového charakteru charitní organizace.

V rámci pomoci uprchlíkům a migrantům poskytujeme tyto služby:

V rámci litoměřické diecéze se snažíme poskytovat průběžný informační servis pro veřejnost, jehož cílem je zprostředkovat objektivní obraz migrační problematiky. Tuto kampaň realizujeme zejména těmito aktivitami:

Pomoc uprchlíkům Poradna pro dlouhodobě legálně usazené cizince

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Adresa: Dubická 2189, 470 01 Česká Lípa
Mobil:774 116 412
Odpovědná osoba:Ing. Blanka Krajníková
Provozní doba:
Po 8:00-16:00
St 8:00-16:00

Poradna pro dlouhodobě usazené cizinceCílovou skupinou tohoto projektu jsou cizinci, kteří se nacházejí v nouzi a na území ČR se zdržují legálně s povoleným pobytem na dlouhodobá víza nad 90 dnů nebo s trvalým pobytem. Jedná se o cizince, kteří již opustili azylové zařízení, případně se do České republiky dostali jinou legální cestou. Těmto klientům poskytujeme pomoc při řešení jejich nepříznivých situací formou sociálně-právního poradenství, asistence a podle možností i materiálně, a to bez ohledu na vyznání, rasovou nebo národnostní příslušnost.

Individuální podpora v různých oblastech

Práce s cizinci v IAS a PoS ve Stráži pod Ralskem

V těchto zařízeních pro klienty poskytujeme 1× týdně volnočasové aktivity, které jsou orientovány na děti do 14 let věku a jsou výtvarně a sportovně zaměřené.

Dospělým klientům nabízíme právní poradenství, vzdělávání v rámci cyklu přednášek sociokulturního minima, které obsahují základní informace – např. geografické, o politické a sociální struktuře ČR, rodině, bydlení, zaměstnání apod. Na tyto přednášky navazuje služba terénního pracovníka, který pomáhá klientům integrovat se do společnosti, s hledáním zaměstnání, bydlení aj.

Pomoc uprchlíkům Humanitární sklad ošacení Bělá pod Bezdězem – Jezová

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Provozní doba:
Úterý 9:00 – 14:00

Záchytné zařízení pro cizince (ZZC)

Humanitární šatník – Bělá pod BezdězemV tomto zařízení provozujeme humanitární sklad, ve kterém klienti získají nejen ošacení, ale také hračky, hry, kočárky, obuv atd. Sklad je zásobován z darů věnovaných Farní charitě Česká Lípa a je pravidelně doplňován. Také zde probíhají 1× týdně volnočasové aktivity.

Provozní doba humanitárního skladu: úterý od 9.00 do 14.00 hodin.

Sortiment – ošacení dámské, pánské, dětské, obuv, tašky, kabelky, pásky, hračky, kočárky, literatura aj., je klientům vydáván zdarma na základě písemného seznamu od pověřeného pracovníka ZZC, který si sebou přinesou.

Pomoc uprchlíkům Charitní šatník Česká Lípa

Provozuje:Farní charita Česká Lípa
Adresa: Dubická 2189, 470 01 Česká Lípa
Telefon:487 829 872-3
Provozní doba:
Po 10:00 – 14:00
St 10:00 – 14:00
9:00 – 13:00 pro klienty-azylanty ze Stráže pod Ralskem, čas se přizpůsobuje jejich možnostem

Prostory: areál Farní charity Česká Lípa. Jedná se o 2 místnosti se sociálním zázemím a zkušební kabinkou v přízemí Domu Jonáš.

Vybavení: kabinka k vyzkoušení ošacení, stojací věšáky a regály, dětský koutek.

Sortiment:

Způsob přijímání darů: uvítáme zejména dámské a dětské oblečení všech druhů, přinést můžete také oblečení pánské, vítaná především pánská obuv. Prosíme dárce, aby všechny oděvy před odevzdáním do Charitního šatníku vyprali a také zvážili, zda jsou ještě použitelné. Obuv přijímáme čistou a opravenou.

Charitní šatník shromažďuje také dary v podobě vyřazeného vybavení pro domácnost (skříně, postele, kuchyňské linky) a funkční elektrospotřebiče: ledničky, pračky, žehličky, světla, radiopřijímače, přehrávače apod…
Předání těchto darů je potřeba osobně nebo telefonicky domluvit s pracovníky Azylového Domu Jonáš.

Všechny dary přijímáme od dárců v Azylovém Domě Jonáš, Dubická 2189, Česká Lípa a to nepřetržitě.

Způsob vydávání: vybrané ošacení (obuv, vybavení pro domácnost atd.) se vydává v otevírací hodiny a dny – viz výše. Ošacení a další věci si klienti vybírají podle svých potřeb.

Obsluha šatníku: pracovnice charitního šatníku.

Nová služba poskytovaná pracovnicí šatníku: úprava ošacení (správka, žehlení).

Oblast působnosti: uživatelé služeb Azylového Domu Jonáš, klienti Správy uprchlických zařízení MV ČR (záchytné zařízení Bělá – Jezová) a pro sociálně potřebné občany

Ceník:

Ošacení pro dospělé 20,- za kus
Dětské oblečení 15,- za kus
Kojenecké oblečení 10,- za kus
Čepičky, ponožky 5,- za kus
Bundy 30,- za kus
Obuv pro dospělé 20,- za pár
Dětská obuv 15,- za pár
Zimní obuv pro dospělé 30,- za pár
Pásky, šátky 10,- za kus
Dětské aktovky, dámské kabelky 20,- až 30,- za kus
Hračky 10,- až 30,- za kus
Dekorativní prvky (sošky, ozdoby…) 10,- za kus
Kuchyňské nádobí, knihy atd. dle dohody
Kočárky dle dohody

Pomoc uprchlíkům Poradna pro uprchlíky a migranty Litoměřice

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Dómské náměstí 10, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 733 487
Mobil:603 943 233
Fax:416 733 485
E-mail:migrace@dchltm.cz
Poradce pro uprchlíky:Roman Striženec (tel.: 603 943 233)
Sociální pracovnice:Marie Haufová (tel.: 603 175 830)
 Veronika Plhalová (tel.: 731 557 615)
Provozní doba:
Po 10:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Út 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
St 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Čt 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Identifikátor služby:4836687

Posláním poradny pro uprchlíky a migranty je poskytovat pomoc cizincům v nouzi, kteří pobývají legálně na území České republiky.

Cílová skupina:

Cílem služby je prostřednictvím poradenství zmírňovat nepříznivé sociální situace cizinců

Poradna poskytuje následující služby:

Služby jsou pro uživatele poskytovány bezplatně.

Projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a MPSV.

Ministerstvo vnitra
EU
MPSV
Centrum pro integraci cizinců v Ústeckém kraji

Pomoc uprchlíkům Ubytovna pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu Litoměřice

Provozuje:Diecézní charita Litoměřice
Adresa: Pobřežní 232/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:416 733 487
Kontakt:Irena Brejchová (tel.: 734 435 168)
Kapacita:30 osob

Diecézní charita Litoměřice obnovila v roce 2003 provoz ubytovny pro cizince s vízem za účelem strpění pobytu. Cílem tohoto projektu je poskytnout ubytování a sociální asistenci (zejména sociální a základní právní poradenství, řešení a předcházení sociální tenze, překladatelství, tlumočnictví, materiální pomoc, aj.) cizincům, kteří si podali kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu proti rozhodnutí o neudělení azylu.

Projekt je realizován na základě smlouvy se Správou uprchlických zařízení MV ČR.
Správa uprchlických zařízení