TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Nejhezčí tříkrálová koruna 2010

místo: Litoměřice, datum: 28. 1. 2010
Autor: Diecézní charita Litoměřice
Kontakt: Edith Kroupová, PR pracovník, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

Součástí Tříkrálové sbírky 2010 v litoměřické diecézi byla také soutěž o nejhezčí tříkrálovou korunu.

Korunu mohli vyrobit jak koledníci Tříkrálové sbírky, tak kdokoliv jiný. Jak bylo uvedeno v pokynech: „Zúčastnit se může každý, kdo má jen trochu šikovné ručičky“.

Soutěžní koruny se sešly na Diecézní charitě Litoměřice a určená porota prostřednictvím hlasování jednotlivých členů měla vybrala nejhezčí korunu Tříkrálové sbírky 2010. Jelikož koruny byly skutečně vyvedené a nejen ta výherní zasluhovala ocenění, vybrali jsme koruny rovnou dvě, a tak oceněny byly dvě účastnice soutěže.

Diplom a drobnou pozornost převzala z rukou paní ředitelky Diecézní charity Litoměřice Růženy Kavkové ve středu 27. 1. 2010 za celkově nejhezčí korunu Nikola Holubová a za druhou nejhezčí Jitka Kořínková. Obě dívky navštěvují ZŠ v Litoměřicích, během Tříkrálové sbírky 2010 rovněž pomáhaly jako tříkráloví koledníci a podle svých slov se těší, že pomohou s Tříkrálovou sbírkou i v budoucnu.