TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Polští koledníci v litoměřické diecézi

místo: Litoměřice, datum: 7. 1. 2010
Autor: Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice
Kontakt: Edith Kroupová, PR pracovník, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

Do litoměřické diecéze přijeli pomoci s koledou děti ze sousedního Polska.

Paní ředitelka Diecézní charity Litoměřice (dále jen DCH Litoměřice) využila kontaktu s polským knězem otcem Ziombrou z diecéze Legnice a přijala jeho nabídku polských koledníků v období, kdy u nás probíhá Tříkrálová sbírka.

Polští koledníci v LitoměřicíchSedm koledníků ve věku mezi dvanácti a patnácti lety (tři dívky, čtyři chlapci) a jedna vedoucí, všichni z farnosti Jawor, dorazili v neděli 3. 1. 2010 do Litoměřic, kde na ně již čekala paní ředitelka DCH Litoměřice s kolegyní. Po ubytování v místním penzionu sv. Václava a obědě v novém Domově důchodců se zúčastnili žehnání koledníků a Tříkrálového koncertu v litoměřickém kostele sv. Jakuba. Na koncertě byl samozřejmě přítomen také prezident DCH Litoměřice otec Józef Szeliga, který svou rodnou polštinou přivítal polské koledníky a doprovodil nás na večeři. Jelikož naši hosté byli celý den na cestě a nemohli se tudíž zúčastnit nedělní mše svaté, využili možnosti navštívit katedrálu sv. Štěpána, kde se zrovna konala bohoslužba.

Druhý den již vyrazili na koledu. Jelikož bylo celkem pět kytaristů a dvě zpěvačky, rozdělili se do dvou skupinek- vždy tři králové a jeden doprovod. Každou skupinu samozřejmě doprovázel jeden český vedoucí. Během prvního dne stačili obejít litoměřické biskupství, místní Hospic sv. Štěpána, část Litoměřic a dvě přilehlé vesnice – Mlékojedy a Vchynice. Pro klienty litoměřického Domova důchodců si připravili krátké vystoupení, a tak po večeři se všichni sešli ve společných prostorách, kde mohli vyslechnout několik polských koled. Přestože vystoupení začalo dříve, než byla předpokládaná doba, polské koledy postupně přilákaly celkem bohaté obecenstvo.

Třetí a zároveň poslední den svého pobytu v ČR ještě krátce koledovali v nedaleké vesnici – Počáplech, načež se v poledne vydali na výlet do Prahy, kde společně s otce Szeligou, který se brilantně ujal role průvodce, navštívili Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, Pražské Jezulátko a po pozdním obědě vyráželi zpět do Polska.

Návštěva polských koledníků byla velkým přínosem nejen pro nás, ale věříme, že i pro druhou stranu. Dozvěděli jsme se, jak probíhá koleda u našich sousedů a naopak předvedli koledu českou. Doufáme, že do budoucna se přeshraniční spolupráce ještě více rozvine a pomáhat budou nejen polští koledníci u nás, ale i čeští koledníci v Polsku.