Tříkrálová sbírka 2008

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kontakt

Koordinátor Tříkrálové sbírky:
Ing. Martina Hrabáčová
tel.: 416 731 452, mobil 603 175 785
e-mail: projekty@dchltm.cz
Diecézní charita Litoměřice, Dómské nám. 10, 412 01 Litoměřice