Tříkrálová sbírka 2010

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Diecézní charita Litoměřice začíná rozpečeťovat pokladničky

místo: Litoměřice, datum: 12. 1. 2010
Autor: Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice
Kontakt: Edith Kroupová, PR pracovník, 731 534 100, administrativa@dchltm.cz

V neděli 10. 1. 2010 vyšli koledníci Tříkrálové sbírky v Diecézní charitě Litoměřice do ulic naposledy.

Celý týden od 3. 1. do 10. 1. 2010 chodili v ulicích měst i obcí spadajících pod Diecézní charitu Litoměřice Tři králové s koledou a vybírali do zapečetěných pokladniček finanční dary.

Rozpečeťování pokladničekPřestože Tříkrálová sbírka trvá v ČR do 14. 1. 2010, v některých místech litoměřické diecéze jsou již známé výsledky. V pondělí 11. 1. 2010 pracovníci DCH Litoměřice společně se zaměstnanci jednotlivých městských a obecních úřadů zahájili rozpečeťování tříkrálových pokladniček.

V pondělí 11. 1. 2010 se rozpečetily pokladničky v Doksanech, Brozanech a Libochovicích, ve středu se rozpečetí v Bohušovicích nad Ohří a ve čtvrtek v Litoměřicích.

Z každé rozpečetěné pokladničky budou sečteny vybrané peníze a po rozpečetění všech pokladniček se veškeré finance pošlou na Tříkrálové konto. Vybraná částka je určena na pomoc lidem v nouzi a podporu charitních projektů. Část sbírky je rovněž určena na humanitární pomoc do zahraničí.

V minulém roce vykoledovaná částka v litoměřické diecézi poprvé přesáhla jeden milion korun, zda se to letos podaří také, se dozvíme po rozpečetění všech pokladniček.


Kontakt

Koordinátor Tříkrálové sbírky:
Pavel Akrman
tel.: 416 731 452, mobil 603 175 785
e-mail: projekty@dchltm.cz
Diecézní charita Litoměřice, Dómské nám. 10, 412 01 Litoměřice